Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

Saopštenje

Datum objave: 31.07.2020 10:30 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


Vezano za medijske informacije o aktivnostima koncesionara na izgradnji malih hidroelektrana Crnja, Ljubaštica i Crni potok, obavještavamo javnost da Ministarstvo ekonomije pomno prati situaciju, odlučno u namjeri da istraje u novom pristupu u odnosu na male hidroelektrane.

Kao što je poznato, Vlada Crne Gore već tri godine ne dodjeljuje nove koncesije za gradnju malih hidroelektrana. Osim toga, u slučajevima u kojima je evidentno da program podsticanja gradnje malih elektrana nije ispunio osnovne ciljeve, Vlada je pokrenula postupke raskida ugovora sa koncesionarima.

U konkretnom slučaju, koncesionaru „Dekar“ d.o.o. je pravo na izgradnju mHE Crnja, mHE Ljubaštica i mHE Crni potok dato zaključenjem Ugovora o koncesiji 26.09.2008. godine., nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja. Koncesionar je obezbijedio potrebne građevinske dozvole 09.12.2011. godine za sva tri objekta.

Podsjećamo da je okviru pricesa sveobuhvatne analize efekata programa podsticanja gradnje malih hodroelektrana, istom koncesionaru oduzeto koncesiono pravo gradnje 2 male hidroelektrane mHE Trepačka 1 i mHE Trepačka 2, na vodotoku Trepačka, u Opštini Andrijevica, čime je dosljedno ispoštovan princip obustavljanja pojedinačnih projekata gradnje malih elektrana, tamo gdje je evidentno da nijesu ostvarivi ciljevi projekta, uključujući i većinsko protivljenje lokalnog stanovništva.

Za razliku od tih projekata, prema informacijama raspoloživim u trenutku redefinisanja ugovornog odnosa, kroz zaključenje novog ugovora, kojim se praktično aneksira prvobitni, projekti mHE Crnja, Ljubaštica i Crni potok imali su visok stepen lokalne podrške i široko su prepoznati kao razvojni potencijal tog kraja.

U tom smislu, Ministarstvo je zadužilo Koncesionara da sa dužnom pažnjom, u skladu sa ugovorom, ponovo sprovede konsultacije sa predstavnicina lokalne zajednice, detaljno ih upozna sa planovima, te povratno informise Koncedenta o stepenu saglasnosti, od čega će zavisiti i dalje postupanje koncedenta.

MINISTARSTVO EKONOMIJE
BIRO ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU