Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

Primjer Potvrde o potrebi kretanja koju poslodavac izdaje zaposlenom radi nesmetanog obavljanja procesa rada

Datum objave: 26.03.2020 13:24 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu Download Download

Broj: _______________                                                              Datum izdavanja: _____________

Shodno Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj: 8-501/20-129 donesenoj 24. marta 2020. godini, ____________________ izdaje,

Potvrdu

o potrebi kretanja zaposlenog zbog nesmetanog obavljanja procesa rada

Zaposlenom_______________________,koji obalja poslove__________________, rođenom dana __________, br.lk._____________, sa mjestom prebivališta ____________, izdaje se potvrda o potrebi kretanja na međugradskoj relaciji _______________________________________________, zbog nesmetanog obavljanja procesa rada u vremenu od __________ do ___________, u periodu od ________ godine do _______________.

Ova potvrda važi uz ličnu kartu i koristi se isključivo radi dolaska na posao, odlaska sa posle ili upućivanja na radni zadatak u vremenu nazanačenom u potvrdi. 

                                                            MP                            ______________________

                                                                                         (odgovorno lice u pravnom licu)

                                                                                                    

Dostavljeno:

-imenovanom

-a/a