Manja slova Veća slova RSS

Ministarstvo

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

Utvrđena rang lista ponuđača za izgradnju solarne elektrane na Briskoj Gori

Datum objave: 19.10.2018 17:59 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


Tenderska komisija za otvaranje i rangiranje ponuda je na osnovu Javnog poziva za davanje u zakup zemljišta u svojini države, na lokalitetu Briska Gora – Opština Ulcinj odlučila da je prvorangirani ponuđač Konzorcijum EPCG i Fortum.

Ponuđač Konzorcijum EPCG i Fortum je u okviru svoje ponude i propisanih kriterijuma dao najbolje uslove u smislu broja novootvorenih radnih mjesta, visine zakupnine, tehničke osposobljenosti, snage izgrađene jedne solarne elektrane sa instalisanom snagom ≥100MW (MW), finansijske sposobnosti i učešća domaćih kompanija.

U tom smislu Konzorcijum EPCG i Fortum je za iznos godišnje zakupnine ponudio 33 centa/m2 sa planom otvaranja 226 novih radnih mjesta tokom trajanja čitavog perioda zakupa zemljišta. Takođe, ponudom ovog Konzorcijuma predviđen je ukupan iznos investicije od 178 miliona eura. Kao važan elemenat ponude predviđeno je da učešće domaćih kompanija u ukupnoj investiciji bude 20 miliona eura.

Kroz dokazivanje iskustva u realizaciji ovih projekata Konzorcijum EPCG i Fortum je dostavio podatke o izgradnji solarnih elektrana ukupne instalisane snage 2.821,31 MW kao i iskustvo u izgradnji više soalrnih elektrana snage veće od 100 MW. Sa aspekta finansijske sposobnosti ponuđača, ovaj Konzorcijum je dostvio podatke o prosječno ostvarenom bruto prihodu za 2014.,2015. i 2016. godinu u iznosu od 4,39 milijardi eura.

Drugorangirani ponuđač, Konzorcijum IREDL, je za iznos zakupnine ponudo 5 centi/m2 sa planom otvaranja 25 novih radnih mjesta. U smislu dokazivanja iskustva, traženog tenderskom dokumentacijom, Konzorcijum IREDL je dostavio podatke o izgradnji solarnih elektrana ukupne instalisane snage 1.039,5 MW kao i iskustvo u izgranji jedne solarne elektrane instalisane snage veće od 100 MW. Sa aspekta finansijske sposobnosti ponuđača, ovaj Konzorcijum je dostvio podatke o prosječno ostvarenom bruto prihodu za 2014.,2015. i 2016. godinu u iznosu od 608,9 miliona eura. Konzorcijum IREDL je za ukupna iznos investicije ponudio 166 miliona eura, od čega je učešće domaćih kompanija predviđeno na iznos od 21 milion eura.


Ponuda Konzorcijuma Montesolar ocijenjena kao neispravna. 

Uporedni pregled formalno ispravnih ponuda nalazi se u sljedećoj tabeli:

 

Elementi ponude

Konzorcijum Fortum i EPCG

Konzorcijum IREDL

1

Broj novootvorenih radnih mjesta

226

25

2

Visina zakupnine (c€/m2)

33

5

3

Tehnička osposobljenost (MW)

2.281,31

1.039,50

4

Finansijska sposobnost (€)

4.391.000.000,00

608.900.000,00

5

Učešće domaćih kompanija (€)

20.000.000,00

21.000.000,00Odluka o rang listi ponuđača je dostavljena svim ponuđačima koji imaju pravo prigovora, u skladu sa propisanom procedurom, nakon čega će biti upućena Vladi na utvrđivanje.

KANCELARIJA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
MINISTARSTVO EKONOMIJE