Manja slova Veća slova RSS
MinistarstvoMinistarstvo

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

  

U skladu sa STO sporazumima postoji obaveza dostavljanja podataka/notifikacija o nadležnim resorima i kontakt osobama za određeni broj sporazuma. Crna Gora je dostavila sve potrebne notifikacije, kao što je navedeno u tabeli (u pitanju su zvanično dostavljene informacije STO Sekretarijatu na engleskom jeziku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notifikacija u skladu sa članom X Sporazuma o tehničkim barijerama u trgovini (TBT)

Informacioni centar za tehničke propise i procedure ocjene usaglašenosti

Službenik za kontakt: Ana Martinović

Samostalni savjetnik

Ministarstvo ekonomije

Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju

Rimski trg 46

81000 Podgorica

Crna Gora

E-mail: ana.martinovic@mek.gov.me

Tel: + 382 20 247 119

Fax: + 382 20 247 133

Informacioni centar za standarde

Službenik za kontakt: Marko Šaranović

Informacioni centar

Institut za standardizaciju (ISME)

VII Omladinske 28

81000 Podgorica

Crna Gora

E-mail: isme@t-com.me

Tel: + 382 20 227 108

Fax: + 382 20 227 138Notifikacija u skladu sa paragrafom 3, Aneksa B vezano za informacioni centar i notifikacija u skladu paragrafom 10, Aneksa B vezano za nadležni organ za primjenu odredbi koje se odnose na procedure notifikacije Sporazuma o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera (SPS)

Informacioni centar za SPS i nadležni organ za primjenu odredbi koje se odnose na procedure notifikacije

Službenik za kontakt: Zorka Prljević

Pomoćnik direktora

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Serdara Jola Piletića 26

81000 Podgorica

Crna Gora

E-mail: upravazabezbjednosthrane@ubh.gov.me        zorka.prljevic@ubh.gov.me 

Tel: + 382 20 201 945

Fax:+ 382 20 201 946

 

 

 

 

Notifikacija u skladu sa članom III.4 Opšteg sporazuma o trgovini uslugama (GATS) 

Informacioni centar

Službenik za kontakt: Svetlana Božović

Samostalni savjetnik

Ministarstvo ekonomije

Direktorat za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom

Rimski trg 46

81000 Podgorica

Crna Gora

E-mail: svetlana.bozovic@mek.gov.me

Tel: + 382 20 482 118

Fax: + 382 20 234 576

 

 

 

Notifikacija u skladu sa članom VII.4 Opšteg sporazuma o trgovini uslugama (GATS)  vezano za profesionalne kvalifikacije

Notifikacija u vezi sa profesionalnim kvalifikacijama

Službenik za kontakt: Senka Vukčević

Načelnik

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Direktorat za tržište rada i zapošljavanje

Rimski trg 46

81000 Podgorica

Crna Gora

 E-mail: senka.vukcevic@mrs.gov.me

Tel: + 382 20 482 461; +382 20 234 260

Fax: + 382 20 482 460

 

 

Notifikacija u skladu sa članom VII.4 Opšteg sporazuma o trgovini uslugama (GATS) vezano za priznavanje inostranih obrazovnih isprava

Notifikacija u vezi sa priznavanjem inostranih obrazovnih isprava

Službenik za kontakt: Ranko Lazović

Samostalni savjetnik

Ministarstvo prosvjete

ENIC centar

Vaka Đurovića bb

81000 Podgorica

Crna Gora

 E-mail: ranko.lazovic@mps.gov.me

Tel: + 382 20 405 312, +382 20 405 346

Fax: + 382 20 405 344Notifikacija u skladu sa članovima XVI.5 Sporazum o primjeni Člana VI Opšteg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. (antidamping), XXV.12 Sporazum o subvencijama i kompenzatornim mjerama i XII.6 Sporazum o zaštitnom sistemu vezano za organ nadležan za pokretanje i sprovođenje istraga u ovom dijelu

Nadležni organ za pokretanje i sprovođenje istraga vezano za antidamping, subvencije i kompenzatorne mjere, kao i zaštitne mjere

Službenik za kontakt: Mr. Nebojša Radonjić

Samostalni savjetnik

Ministarstvo ekonomije

Direktorat za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom

Rimski trg br. 46

81000 Podgorica

Crna Gora

E-mail: nebojsa.radonjic@mek.gov.me

Tel:  +382 20 482 391

Fax: +382  20 234 576

 

Podatake o kontakt osobama za Sporazum o trgovinskim olakšicama (National Contact Points) možete pruzeti ovdje.