Manja slova Veća slova RSSMinistarstvo

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

Javne rasprave

10.07.2015.

Okrugli sto povodom razmatranja Nacrta dokumenta Industrijska politika Crne Gore do 2020. godine

Okrugli sto je uvod u proces širokih javnih konsultacija koje će omogućiti uključivanje stručne i šire javnosti u razmatranje ovog dokumenta, kako bi dali doprinos donošenju što kvalitetnijeg strateškog dokumenta, istaknuto je danas u Podgorici na okruglom stolu o Nacrtu dokumenta “Industrijska politika Crne Gore do 2020. godine” u organizaciji Ministarstva ekonomije...

25.06.2015.

Javna rasprava na o Nacrtu plana davanja koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori za 2015. godinu

Obavještava se javnost da će se u periodu od 25.06.2015. do 10.07.2015. godine održati...

19.06.2015.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu „Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2020“

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu „Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2020“

08.06.2015.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o uslugama

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o uslugama

18.05.2015.

Okrugli sto povodom Nacrta zakona o uslugama

Okrugli sto povodom Nacrta zakona o uslugama biće održan u ponedeljak, 25. maja, sa početkom u deset sati, u PR centru u Podgorici...

13.05.2015.

Javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja ženskog preduzetništva 2015-2020.

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja Javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12), Ministarstvo ekonomije - Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća pokreće javnu raspravu o Nacrtu strategije razvoja ženskog preduzetništva 2015-2020. Cilj Javne rasprave je da omogući...

12.05.2015.

Javna rasprava o Nacrtu plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2015. godinu

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 7 stav 2 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br.08/09), daje na javnu raspravu, prije upućivanja Vladi Crne Gore na donošenje, Nacrt plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2015. godinu i upućuje javni poziv ...

12.05.2015.

Javna rasprava o Nacrtu koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidrolektrana u Crnoj Gori

Na osnovu člana 18 Zakona o koncesijama („Službeni list Crne Gore” br. 08/09), Ministarstvo ekonomije sprovodi javnu raspravu za Nacrt koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidrolektrana ...

08.05.2015.

Javna rasprava o koncesionim aktima za mineralne sirovine

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br.08/09), daje na javnu raspravu koncesione akte za sljedeće mineralne sirovine...

20.04.2015.

Na osnovu člana 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Sl. list CG“ br. 12/12), Ministarstvo ekonomije daje na javnu raspravu Nacrt zakona o uslugama

Na osnovu člana 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Sl. list CG“ br. 12/12), Ministarstvo ekonomije daje na javnu raspravu Nacrt zakona o uslugama...