Manja slova Veća slova RSSZakon o slobodi vjeroispovijesti

Ministarstvo

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

Javne rasprave

10.05.2018.

Javna rasprava Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

Na osnovu člana 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, br. 12/12), Ministarstvo ekonomije daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama...

28.11.2017.

Javna raspravu o Nacrtu plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2018. godinu

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 7 stav 2 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br.08/09), daje na javnu raspravu, prije upućivanja Vladi Crne Gore na donošenje, nacrt Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2018. godinu...