Manja slova Veća slova RSSMinistarstvo

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

Javne rasprave

28.12.2018.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU ZAKONA O PRISTUPU I POSTAVLJANJU ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH MREŽA VELIKE BRZINE

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave ...

28.12.2018.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave...

28.12.2018.

JAVNI POZIV ZAINTERESOVANOJ JAVNOSTI DA SE UKLJUČI U POČETNU FAZU PRIPREME ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave ...

25.12.2018.

Javna rasprava - Krivošije, Ledenice, Rudine 1 i Stupne

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama (“Službeni list CG”, br.08/09), daje na javnu raspravu sljedeće