Manja slova Veća slova RSSZakon o slobodi vjeroispovijesti

Ministarstvo

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

Javne rasprave

22.07.2019.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o standardizaciji

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i ...

23.05.2019.

Javna rasprava na Predloga zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina

Na osnovu člana 14 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i ...

23.05.2019.

Javna rasprava na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama

Na osnovu člana 14 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i ...

17.05.2019.

Javni poziv za sprovođenje javne rasprave za izradu Nacrta Industrijske politike Crne Gore 2019-2023. godine

Na osnovu čl. 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo ekonomije upućuje

16.04.2019.

Javna rasprava o Nacrtu izvještaja o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Državnog plana eksploatacije mineralnih sirovina za period 2019-2028. godine

Ministarstvo ekonomije upućuje javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos unapređenju kvaliteta teksta ...