Мања слова Већа слова РСС

мек

МЕК

мек

Европски центар за информације и иновације

ЈИЦА

Ирена

Енегрy Цоммунитy

Данубе Регион Стратегy

Векторски лого

 

>

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника у радном тијелу за израду стратешког документа Стратегија за развој женског предузетништва 2021-2024

Датум објаве: 21.02.2020 13:28 | Аутор: Министарство економије

Испис Штампај страницу


ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА У РАДНОМ ТИЈЕЛУ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКОГ ДОКУМЕНТА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 2021-2024

На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ", број 41/18), Министарство економије упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
невладиним организацијама за предлагање представника у радном тијелу за израду стратешког документа СТРАТЕГИЈА ЗА ЗА РАЗВОЈ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
2021-2024 

Министарство економије позива невладине организације које имају утврђене дјелатности и циљеве у области женског предузетништва и/или економског оснаживања жена да предложе представника за члана радног тијела за израду Стратегије за развој женског предузетништва 2021-2024. 

Програмом рада Владе Црне Горе за 2021. годину, за И квартал, планирано је усвајање Стратегије за развој женског предузетништва 2021-2024. С тим у вези, Министарство економије, као надлежни орган, образује радно тијело са задатком да креира нови стратешки документ којим ће се дефинисати циљеви, мјере и активности које ће се реализовати у области женског предузетништва у наредном четворогодишњем периоду. 

Невладине организације у радном тијелу имају једног представника.

Право предлагања представника за члана радног тијела имају невладине организације чије је подручје дјеловања везано за ову област.

Невладина организација може да предложи свог представника у радно тијело ако:
- је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
- у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у области које су у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
- је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области;
- је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
- више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Представник невладине организације у радном тијелу може бити лице које:
- има пребивалиште у Црној Гори;
- има искуство у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
- није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.Невладина организација дужна је да, уз предлог представника за члана радног тијела, достави: 
- доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија); 
- фотокопију статута невладине организације;
- доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;
- доказ да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
- изјаву лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;
- фотокопију личне карте или друге јавне исправе на основу које се може утврдити идентитет представника невладине организације у радном тијелу;
- биографију представника невладине организације у радном тијелу;
- доказ о искуству представника невладине организације у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело (стручни рад, сертификат или други документ);
- изјаву представника невладине организације у радном тијелу да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;
- изјаву представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у радном тијелу.

Рок за достављање предлога је десет дана од дана објављивања овог позива.

Предлагање представника врши се на образцу прописаном Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Сл. лист ЦГ", број 41/18), који можете преузети овдје (Образац 2).

Прописани образац за представника невладине организације са потребним прилозима доставља се писаним путем на архиву Министарства економије радним данима од 08-13х или поштом на адресу Римски трг 46, Подгорица или електронски на е-маил: ана.себек@мек.гов.ме, са напоменом: Предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду документа Стратегија за развој женског предузетништва 2021-2024.

Предлог за члана радног тијела биће разматран само ако је достављен благовремено и уз сву потребну документацију.

Јавни позив можете преузети овдје (Образац 1)