Manja slova Veća slova RSSmek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

Javne rasprave

31.07.2020.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o tehničkim zahtjevima i ocjenjivanju usaglašenosti

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18)...

20.07.2020.

SAOPŠTENJE: POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTIMA KONCESIONIH AKATA

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama („Sl.list CG“ br. 8/09 i 73/19), daje na javnu raspravu sljedeće nacrte koncesionih akata...

24.06.2020.

Javna rasprava - Nacrta zakona o zaštiti poslovnih tajni od nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave ...

30.04.2020.

SAOPŠTENJE: Ministarstvo ekonomije produžava rok za dostavljanje komentara i sugestija za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

Imajući u vidu okolnosti u kojima se sprovodi javna rasprava o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o energetici, a uvažavajući primljene sugestije zainteresovane javnosti, Ministarstvo ekonomije produžava rok za dostavljanje komentara i sugestija do 8.5.2020. godine...

21.04.2020.

SAOPŠTENJE: Nastavlja se postupak javne rasprave za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

Ministarstvo ekonomije obavještava sva zainteresovana fizička i pravna lica i druge subjekte da se nastavlja postupak javne rasprave za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici...

15.04.2020.

SAOPŠTENJE: Poziv na javnu raspravu o nacrtima koncesionih akata

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama („Sl.list CG“ br. 8/09 i 73/19), daje na javnu raspravu sljedeće nacrte koncesionih akata...

16.03.2020.

Javna rasprava - Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

U skladu sa mjerama koje je propisao Institut za javno zdravlje, Ministarstvo ekonomije obavještava sva zainteresovana fizička i pravna lica i ...

21.02.2020.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu strateškog dokumenta Strategija za razvoj ženskog preduzetništva 2021-2024

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave ...