Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

Intervju ministarke Sekulić dnevnom listu Dan

Intervju ministarke Sekulić dnevnom listu Dan
Datum objave: 31.12.2017 09:41 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


U ovoj godini, zbog sušnog perioda i kasnijeg ulaska vjetroelektrane Krnovo u sistem, veći dio prikupljenih sredstava je ostao neiskorišćen i prebacujemo ga u 2018. godinu, tako da ulazak novih proizvodnih objekata neće uticati na visinu naknade.

Ministarstvo ekonomije
Ministarstvo ekonomije će do kraja januara donijeti pravilnik o jediničnoj naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije u 2018. godini, u kojem će visina naknade ostati nepromijenjena, najavila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić u intervjuu za "Dan". 
- U ovoj godini, zbog sušnog perioda i kasnijeg ulaska vjetroelektrane Krnovo u sistem, veći dio prikupljenih sredstava je ostao neiskorišćen i prebacujemo ga u 2018. godinu, tako da ulazak novih proizvodnih objekata neće uticati na visinu naknade. Prema raspoloživim informacijama, u narednoj godini krenuće sa radom četiri mini-hidroelektrane - kazala je Sekulićeva.
Naknade su u 2017. godini povećane skoro četiri puta. One se plaćaju preko računa za struju i do sada su isplaćivane isključivo za vlasnike mini-hidroelektrana, a od novembra i za vjetroelektrane Krnovo.

Da li je Crna Gora dostigla 33 odsto udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije? Ako nije, koliki je taj procenat u 2017. godini, a ako jeste, kakve će poteze Ministarstvo ekonomije vući shodno toj činjenici? Hoće li se obustaviti izdavanje statusa povlašćenog proizvođača za mHE i vjetroelektrane?
I pored velike šanse da ispunimo nacionalni cilj prije 2020, godine poput ove nas upozoravaju da to nije potpuno sigurno. Naime, izvjesno je da će proizvodnja iz velikih hidroelektrana, koje takođe učestvuju u ovoj proizvodnji, ove godine biti gotovo dvostruko manja od višegodišnjeg prosjeka.
Zaključno sa izvještajem koji se odnosi na 2015. i 2016. godinu, Crna Gora je na 31,7 procenata udjela obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije. S obzirom na to da se izvještaj radi na dvogodišnjem nivou, krajem 2018. ćemo imati precizne podatke za ovu godinu i onu koja je pred nama. Uz očekivanje da će taj procenat biti dostignut prije 2020. godine, mi smo prije godinu dana obustavili prijem novih zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola. To znači da nastavljamo sa realizacijom ugovorenih projekata, bez ugovaranja novih, ali i razmatramo mogućnosti uvođenja drugačijeg sistema podsticaja od postojećeg. Fid-in tarife su odličan način da država krene u iskorišćavanje obnovljivih izvora energije. Taj metod se i u Evropi pokazao kao najbolji za podsticanje ove vrste proizvodnje, ali smatramo da smo sada dostigli određeni nivo na kojem možemo razmišljati i o drugim vrstama podsticanja, kao što su aukcije, premije...

Ugovor sa češkom kompanijom Škoda Praha o izgradnji drugogo bloka TE Pljevlja je raskinut. Koje stavke su bile tačke mimoilaženja? Kakav predlog očekujete od EPCG?

Odluka u ulasku u proces ekološke rekonstrukcije postojećeg bloka je donesena, a odluku o alternativnom rješenju za novi proizvodni objekat od EPCG očekujemo do kraja januara. Pred EPCG je nekoliko mogućnosti koje se razmatraju već neko vrijeme, s obzirom na neizvjesnost koja je postojala u pregovorima sa Škodom Praha, tako da će EPCG biti spremna da već u januaru Vladi ponudi alternativno rješenje za izgradnju novog proizvodnog objekta u Pljevljima. Tačke mimoilaženja sa češkom kompanijom zalaze u pravni i finansijski, ali i tehnički segment ugovora koji su bili potpisani, mijenjajući ih u mjeri koja nije bila prihvatljiva za EPCG i Vladu. Kad su već okolnosti bile takve i nisu išle naruku onome što je bilo dogovoreno, odlučeno je da više nema vremena za čekanje i da EPCG, kao kompanija koja ima dovoljno finansijskog i ekspertskog kapaciteta, može da iznese realizaciju ovog projekta na način koji bude definisan.

Jesu li veće šanse da Vlada nađe novog partnera koji će kupiti akcije A2A ili da ih Vlada otkupi?
Vlada trenutno razmatra koje su mogućnosti bržeg otkupa akcija italijanske kompanije, s obzirom na to da put opcija podrazumijeva isplatu 250 miliona u sedam godišnjih rata i proporcionalno tome uvećanje državnog vlasništva tokom narednih sedam godina. Cilj nam je da u mnogo kraćem roku od propisanog vratimo akcije u državno vlasništvo, a da pritom ne ugrozimo i ne opteretimo državni budžet. Ministarstvo ekonomije već neko vrijeme razmatra moguće opcije ubrzanog izlaska A2A, uključujući i preuzimanje svih njenih akcija već tokom naredne godine, koristeći različite finansijske instrumente koji ne utiču na javni dug. Dosadašnja komunikacija sa zainteresovanim investitorima i finansijskim institucijama ukazuju da za to postoji ozbiljna mogućnost.

U toku dvije arbitraže

Koliko je arbitražnih postupaka trenutno u toku i da li postoji mogućnost da Crna Gora neki od tih sporova izgubi ili je država sigurna u pozitivne ishode?
- Trenutno su u toku dva međunarodna arbitražna postupka, dok su u prethodnom periodu okončana tri, a konačne odluke arbitražnih tribunala donijete su u korist Crne Gore. Time smo dokazali međunarodnim arbitražnim tribunalima i svim institucijama koje su učestvovale u procesima, kao i domaćoj i međunarodnoj javnosti, da poštujemo zakonske propise i sporazume o stimulisanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, a na čije navodno kršenje su se podnosioci tužbi pozivali. Radne grupe koje je Vlada formirala u cilju efikasnijeg praćenja i stvaranja boljih pretpostavki za povoljan završetak arbitražnih postupaka i pružanje logističke podrške, u saradnji sa pravnim zastupnikom, preduzimaju sve neophodne aktivnosti u cilju efikasnog sprovođenja arbitražnih postupaka koji su u toku i pripreme kvalitetne i dokumentovane odbrane Crne Gore, kojom će se dokazati da za ovakve tužbe ne postoji zakonski osnov. Očekujem da će i konačni ishod aktuelnih arbitraža biti pozitivan za Crnu Goru.

Istraživanje nafte čeka elaborate

U kojoj fazi je eksploatacija nafte u crnogorskom podmorju?
- U ovom trenutku proces istraživanja nafte i gasa u podmorju Crne Gore teče planiranom dimanikom i u skladu sa radnim programom koji je sastavni dio ugovora o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika. Kompanije Eni i Novatek su u završnoj fazi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za seizmička istraživanja. Javne rasprave su sprovedene i kada taj proces bude završen, dobijanje dozvole od strane Agencije za zaštitu životne sredine biće zeleno svjetlo za početak 3D seizmičkih istraživanja. Nakon tih istraživanja, uslijediće proces obrade prikupljenih podataka i interpretacija rezultata, a nakon toga, u drugoj polovini 2019. godine očekujemo da će se pristupiti prvom istražnom bušenju. U međuvremenu, kompanije Eni i Novatek će pripremiti projekat istražnog bušenja i dostaviti ga Upravi za ugljovodnike na saglasnost. I grčka kompanija Enerdžin takođe izvodi radove predviđenom dinamikom i u skladu sa ugovorima, a u ovom trenutku je u fazi izrade procjene uticaja na životnu sredinu za 3D seizmička istraživanja.

DRAŠKO MILAČIĆ