mek

mek

mek

mek

mek
mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

Strategija za održivi ekonomski rast Crne Gore kroz uvođenje klastera 2012-2016. godine, ima opšti cilj da doprinese ravnomjernijem regionalnom društveno-ekonomskom razvoju povećanjem konkurentnosti i kapaciteta zapošljavanja mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i preduzetnika (naročito u manje razvijenim opštinama), obezbjeđujući da različiti ekonomski učesnici u zemlji jednako iskoriste prednosti koje proizilaze iz procesa evropskih integracija i daljeg otvaranja tržišta. Strategija je usmjerena na pružanje doprinosa u postizanju četiri glavna cilja koja proizilaze iz navedenog opšteg cilja strategije, a istovremeno je usklađena i sa ciljevima drugih ključnih strateških dokumenata Vlade Crne Gore. Navedeni ciljevi uključuju (1) povećanje izvoza, (2) lokalno porijeklo proizvoda i supstituciju uvoza, (3) otvaranje novih preduzeća i novih radnih mjesta i (4) zadržavanje nivoa zaposlenosti.