Manja slova Veća slova RSS

Ministarstvo

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

Konkurs za radna mjesta - CEFTA Sekretarijat – Brisel

Datum objave: 25.10.2018 08:25 | Autor: m

Ispis Štampaj stranicu


CEFTA SEKRETARIJAT – BRISEL
KONKURS ZA RADNA MJESTA


Sporazum o izmjeni i pristupanju sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006) je moderan i sveobuhvatan regionalni sporazum o slobodnoj trgovini, osmišljen kao integralni deo EU pred-pristupne agende. On pruža snažnu pravnu osnovu za formulaciju i primenu ključnih oblasti trgovinskih i investicionih politika. Dosadašnja uspešna primjena Sporazuma uz punu liberalizaciju trgovine robom je značajno doprinijela uspostavljanju zone slobodne trgovine u Jugoistočnoj Evropi. CEFTA Strane su usaglasile ambiciozne planove koji će dodatno doprinijeti ekonomskom rastu.

Sekretarijat CEFTA 2006 je formiran u Briselu, Kraljevina Belgija, u septembru 2008. godine u skladu sa članom 40.2 Sporazuma. Uloga Sekratarijata, u načelu, je da pruža tehničku i administrativnu podršku Zajedničkom komitetu, predsjedavajućem i svim tijelima koje je osnovao Zajednički komitet.

Za ovu priliku je formiran Komitet za izbor, koji objavljuje konkurs za sljedeća radna mjesta:
• Ekspert za komunikaciju i koordinaciju
• Službenik za finansije
• Stariji tehnički ekspert za trgovinske olakšice
• Stariji tehnički ekspert za trgovinu uslugama

Detaljan opis poslova i formulari za prijavu mogu se naći na:

U potencijalne kandidate spadaju službenici zapošljeni u sektoru nacionalnih administracija, osoblje mađunarodnih organizacija, zapošljeni u privatnom sektoru i organizacijama civilnog društva. Izabranim kandidatima će biti ponuđen konkurentan ugovor od strane CEFTA Sekretarijata.

Rok za prijavljivanje je petak 23. novembar 2018. godine. Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.