Manja slova Veća slova RSS

Ministarstvo

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

Saopštenje povodom plaćenog teksta konzorcijuma Montesolar, objavljenog u Vikend novinama u subotu, 27. oktobra 2018. godine, na strani 4 i dnevnom listu Pobjeda, istog datuma na strani 14

Datum objave: 28.10.2018 11:49 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


Otvoreno pismo objavljeno u plaćenom prostoru Vikend novina i dnevnog lista Pobjeda pod naslovom „KONZORCIJUM MONTESOLAR PODNIO VIŠE KRIVIČNIH PRIJAVA“ predstavlja drsko i grubo kršenje svake poslovne prakse, nečuveno u savremenom poslovnom svijetu, a sve u cilju stvaranja nedozvoljenog pritiska na rad Tenderske komisije. 

Svjesni značaja posla koji obavljamo, odgovornosti pred zakonom, državnim organima i prije svih građanima Crne Gore, u čije ime predlažemo najboljeg partnera za ovaj kapitalni projekat, spokojno i u skladu sa zakonom donosimo odluke koje su nam povjerene. Žalimo samo nad činjenicom da su pojedinci u našem društvu spremni da se poigraju sa međunarodnim ugledom države u kojoj žive, rade ili makar samo žele da u njoj investiraju, iz banalne potrebe da izbjegnu odgovornost za lični propust. S tim u vezi važno je da istaknemo da sa nestrpljenjem očekujemo sprovođenje kompletne procedure po podnijetim prijavama i mogućnost da nadležne državne organe upoznamo sa svim detaljima postupka. Uključujući i podnošenja krivične prijave za lažno optuživanje ministarke Sekulić i članova Tenderske komisije.

Naglašavamo da su u Crnu Goru dobrodošli svi inostrani i domaći kredibilni investitori, ali da bi bili kredibilni moraju poznavati propise naše države i poštovati njene zakone i institucije.

Radi informisanja crnogorske javnosti dajemo sledeća pojašnjenja: 

Ministarstvo ekonomije je 19.05.2018. godine raspisalo Javni poziv za davanje u zakup zemljišta u svojini Države na lokalitetu Briska Gora - Opština Ulcinj radi izgradnje solarne elektrane. Navedenim pozivom planirana je izgradnja solarne elektrane minimalne instalisane snage 200 MW.

Na ovom Tenderu pristigle su 3 ponude sljedećih ponuđača:
1) Konzorcijum Fortum i EPCG – kojeg čine Fortum Corporation, Finska, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić i Sterling & Wilson International FZCO; 
2) Konzorcijum IREDL – kojeg čine International Renewable Energy Development Ltd, Malta i Zhuai Singyes Green Builidnig Techonology CO Ltd, Kina;
3) Konzorcijum Montesolar – kojeg čine kompanije Samgreenpower, Francuska, korporacija Solon, SAD, Sunderland, Crna Gora i Bemax, Crna Gora.

Tenderska komisija za otvaranje i rangiranje ponuda je na osnovu Javnog poziva za davanje u zakup zemljišta u svojini države, na lokalitetu Briska Gora – Opština Ulcinj odlučila da je prvorangirani ponuđač Konzorcijum EPCG i Fortum, a drugorangirani Konzorcijum IREDL.

Ponuda Konzorcijuma Montesolar je od strane Tenderske komisije jednoglasno odbačena kao neispravna, iz razloga što nije sadržavala svu dokumentaciju koja je tražena Javnim pozivom. Konkretno, Konzorcijum Montesolar nije dostavio bankarsku garanciju ponude sa rokom važenja od 120 dana. Sigurni smo da bi takva ponuda podjednako bila ocijenjena neispravnom i u zemljama porijekla članica konzorcijuma i u zemljama u kojima su realizovali projekte. 

Prvo, konstatacija da Tenderska komisija nije dozvolila da otvaranje ponuda bude javno, nije tačna. Tenderskom dokumentacijom je jasno definisano vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda kao i to što javno otvaranje ponuda podrazumijeva. U skladu sa tim, Tenderska komisija je pristupila javnom otvaranju ponuda dana 03.09.2018. godine u 15 h. Osim toga, na netačnost tvrdnje Konzorcijuma Montesolar ukazuje i Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda, sačinjen dana 03.09.2018. godine, potpisan od strane svih devet prisutnih predstavnika Konzorcijuma Montesolar.

Drugo, konstatacija da je Tenderska komisija ugrozila transparentonst i dostupnost procedure, kao i da je ''ušla u kršenje brojnih zakona'' zbog toga što Konzorcijumu Montesolar nije omogućeno da izvrši uvid u ponude drugih ponuđača, takođe – nije tačna. Naime, Konzorcijum Montesolar obratio se za zahtjevom da izvrši uvid u ponude svih ponuđača. Istom je dozvoljen uvid u sopstvenu ponudu, a što se tiče uvida u ponude ostalih ponuđača, informisani su da je zahtjev za dobijanje saglasnosti za odobravanje uvida u ponude ostalih ponuđača poslat istim i da se očekuje njihov odgovor. Međutim, odgovor ostalih ponuđača bio je negativan iz razloga postojanja komercijalno osjetljivih informacija u okviru ponuda kao i dokumenata koji se smatraju intelektualnom svojinom, a čije objelodanjivanje bi moglo pričiniti štetu ponuđačima.
  
Cijeneći značaj projekta za crnogorsku ekonomiju ali i međunarodni ugled države Crne Gore kao zemlje članice NATO-a, kandidata za članstvo u EU kao i zemlje članice STO-a, Tenderska komisija je kompletan postupak sprovela u skladu sa zakonima države Crne Gore. Otud čude pokušaji argumentovanja neistina kroz paušalno nabrajanje pojedinih članova proizvoljno izabranih zakona, od strane Konzorcijuma Montesolar. Pisac teksta se poziva na Zakon o slobodnom pristupu informacijama i ukazuje na navodnu povredu ovog zakona, ali previđa da se navedeni zakon ne primjenjuje na same stranke koje učestvuju u određenom zakonom regulisanom postupku, već samo na treća lica. Ukazuje na navodne povrede Zakona o opštem upravnom postupku, a zanemaruje da se u konkretnom slučaju radi o raspolaganju državnom imovinom koje se prvenstveno sprovodi u skladu sa Zakonom o državnoj imovini i Uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, kao posebnim propisima. Eventualnoj primjeni drugih, opštih, propisa ima mjesta samo u obimu u kom nešto nije regulisano posebnim propisom i ukoliko to opšte pravilo nije u suprotnosti sa smislom posebnog propisa i prirodom odnosa koje posebni propis reguliše. Tenderska komisija je pažljivo razmotrila zahtjev Konzorcijuma Montesolar i nakon detaljne analize relevantnih propisa i uzimajući u obzir zaštitu interesa svih učesnika u postupku donijela zakonitu odluku.

Treće, konstatacija da je pitanju strah od prezentovanja ponuda, opet, nije tačna. Ustvari je jednostavno riječ o poštovanju zakonskih propisa države Crne Gore, što je Konzorcijumu Montesolar što iz neznanja, a što iz maliciozne namjere, očigledno razlog za podnošenje krivičnih prijava protiv ministarke Sekulić kao i članova Tenderske komisije. 

Četvrto, pitanja koja se pominju u ''Otvorenom pismu'' Konzorcijuma Montesolar više liče na potrebu popunjavanja zakupljenog reklamnog prostora dnevnih listova u kojima se nalaze. Tako na primjer pitanje ''Da nije možda riječ o tome da se uskraćivanjem prava na uvid u tenderski materijal našem konzorcijumu željelo osujetiti pravo da u predviđenom roku podnesemo žalbu na odluku Tenderske komisije?’’ samo po sebi dovodi u pitanje upućenost autora u čitavi postupak obzirom da Konzorcijum Montesolar ne samo da je dostavio prigovor na Odluku Tenderske komisije već i Dopunu prigovora koja je u pojedinim elementima kontradiktorna sa samim prigovorom. Tome treba dodati i da je rok za prigovor, upravo iz želje da svi ponuđači blagovremeno mogu dostaviti isti, bio 5 radnih dana. Kao i da je Konzorcijumu Montesolar već prvog radnog dana nakon zahtjeva za uvid omogućen uvid u spostvenu ponudu. 

Izneseno "razumijevanje" da "...svaka država može imati interes da u određenim poslovima favorizuje domaće kompanije, posebno one sa većinskim državnim vlasništvom", najbolje ilustruje pogrešnost domena u kojem je oglašavač tražio rješenje svog problema. Ova i prethodne Vlade Crne Gore i Ministarstvo ekonomije su višegodišnjim predanim radom došli do faze u kojoj kreirani uslovi za rad i razvoj sektora ne zahtjevaju favorite. Čemu tender? - jasno je svima, koji ne pokušavaju da opravdaju svoje propuste mistifikacijom i teorijama zavjere. Upravo da bi se među zainteresovanima odabrao onaj koji garantuje najbolje uslove. Bez obzira odakle dolazi, jer ono što gradi ostaje u Crnoj Gori.
Postoji, dakle, samo potreba za privlačenjem što većeg interesovanja i podsticanjem konkurencije za razvojne projekte u kojima država traži partnera. Kredibilnih, finansijski sposobnih i tehnički iskusnih partnera - kakvi su, bez sumnje, članovi prvorangiranog konzorcijuma EPCG i Fortum, a što je dokazano kroz njihovu ponudu i naše vrednovanje iste.

Na kraju, panične reakcije Konzorcijuma Montesolar dovode, opet, do kontradiktornosti koja ih izgleda prati od trenutka objavljivanja rang liste od strane Tenderske komiisije. Tako u istom ''Otvorenom pismu'' konstatuju: ''I mi smo jedan od prevarenih potencijalnih investitora, koji je povjerovao u bezbroj puta ponovljeni politički marketing Vlade i drugih državnih organa Crne Gore…’’ a kasnije u tekstu da sa istom tom državom žele da ostvare saradnju na projektima njenog daljeg razvoja. I pored besmisla ovakvih navoda Konzorcijuma Montesolar, očigledna je ogromna želja i potreba da investiraju u projekte u Crnoj Gori. Što samo po sebi potvrđuje investicionu klimu i poslovni ambijent koji je Vlada godinama stvarala i koji je državu Crnu Goru odredio kao jednu od najinteresantnijih investicionih destinacija u Evropi i Svijetu. Činjenica da je i ovaj projekat izazvao veliku pažnju reputabilnih investitora koji nijesu imali nijedan prigovor na čitavi postupak dovoljno govori o neistinama iznijetim u ''Otvorenom pismu'' Konzorcijuma Montesolar. 

Stoga, cijelu šarlatansku plaćenu predstavu koju nam je priredio konzorcijum Montesolar stavljamo u registrator dokaza i činjenica koje ćemo podijeliti sa nadležnim organima kako bi dokazali lažno prijavljivanje kao način za stvaranje pritiska na rad Tenderske komisije. Svu dalju komunikaciju po ovom pitanju sprovodićemo preko institucija sistema zaduženih za ovakve postupke. 

Ministarstvo ekonomije i sva tijela koje ono formira će nastaviti da radi u skladu sa zakonima ove države, sa ciljem ekonomskog razvoja i dobrobiti svih građana Crne Gore.

MINISTARSTVO EKONOMIJE
KANCELARIJA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU