Manja slova Veća slova RSS

Ministarstvo

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

Direktorat za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača

Datum objave: 22.01.2014 13:30 | Autor: m

Ispis Štampaj stranicu


U Direktoratu za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu nacrta i predloga zakona, kao i drugih propisa iz oblasti nacionalnog brendiranja i zaštite potrošača; pripremu i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koji pripremaju drugi organi; davanje stručnih uputstava, mišljenja i tumačenja; praćenje i predlaganje mjera zaštite potrošača; izradu nacionalnog programa za zaštitu potrošača i njegovu implementaciju; predlaganje politike za razvoj i zaštitu nacionalnog brenda; prilagođavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije iz oblasti direktorata; međunarodnu i regionalnu saradnju u oblasti nacionalnog brendiranja i zaštite potrošača; vođenje propisanih evidencija iz oblasti zaštite potrošača, saradnju sa drugim organima u cilju što potpunijeg ostvarivanja utvrđenih politika; pripremu tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti direktorata; i druge poslove u skladu sa zakonom.
U Direkciji za razvoj i unapređenje nacionalnih brendova obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti direkcije; predlaganje, utvrđivanje i sprovođenje politike u oblasti razvoja i unapređenja nacionalnih brendova; izradu strateških dokumenata od interesa za ukupan razvitak nacionalnog brenda; analizu postojeće vrijednosti i pozicije crnogorskog brenda i predlaganje mjera za jačanje njegove vrijednosti i razvoj specifičnih brendova; saradnju sa međunarodnim i domaćim organizacijama u cilju promocije i valorizacije nacionalnog brenda; vođenje registra brendova i njihovih vlasnika u Crnoj Gori; vrši i druge poslove u skladu sa zakonom.
U Direkciji za zaštitu potrošača obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti direkcije; predlaganje, utvrđivanje i sprovođenje politike u oblasti zaštite potrošača; izradu nacionalnog programa za zaštitu potrošača i njegovu implementacija i realizacija; saradnju sa organizacijama za zaštitu potrošača; prilagođavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije iz oblasti zaštite potrošača; vođenje registra organizacija za zaštitu potrošača; vrši i druge poslove u skladu sa zakonom.