Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

SAOPŠTENJE: POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTIMA KONCESIONIH AKATA

Datum objave: 20.07.2020 09:36 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama („Sl.list CG“ br. 8/09 i 73/19), daje na javnu raspravu sljedeće nacrte koncesionih akata:


Ovim putem Ministarstvo ekonomije upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na nacrte predmetnih koncesionih akata dostave Ministarstvu ekonomije u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: Podgorica, Rimski trg br. 46 ili e-mail: primjedbe.koncesije@mek.gov.me

Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti kako bi se nacrti predmetnih koncesionih akata unaprijedili prije usvajanja od strane Vlade Crne Gore. 

Usljed aktuelne epidemiološke situacije u zemlji, poštujući preporuke Instituta za javno zdravlje i Ministarstva zdravlja, cijenimo opravdanim da javna rasprava nema organizovan okrugli sto, a da period njenog trajanja definišemo u roku od 30 dana, koji se može i produžiti ukoliko od zainteresovane javnosti dobijemo takav zahtjev.

Javna rasprava će trajati od 20. jula do 19. avgusta 2020. godine.