Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

SAOPŠTENJE: Poziv na javnu raspravu o nacrtu dopune plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu

Datum objave: 16.06.2020 07:00 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 7 stav 2 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br.08/09), daje na javnu raspravu, prije upućivanja Vladi Crne Gore na donošenje, Nacrt dopune Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu i upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt dopune ovog Plana dostave Ministarstvu ekonomije u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: Podgorica, Rimski trg br. 46, kontakt tel: 020 482300 ili e-mail: primjedbe.koncesije@mek.gov.me.

Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi se tekst Nacrta dopune Plana davanja koncesija unaprijedio prije donošenja od strane Vlade Crne Gore.

Javna rasprava o Nacrtu dopune Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu, trajaće u periodu od 16. do 30. juna 2020. godine.

Direktorat za rudarstvo i geološka istraživanja