Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

02.03.2017.

Poziv na javnu raspravu o Predlogu Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2017. godinu

Poziv na javnu raspravu o Predlogu Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2017. godinu

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 7 stav 2 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br.08/09), daje na javnu raspravu, prije upućivanja Vladi Crne Gore na donošenje, predlog Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2017. godinu i upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na predlog Plana dostave Ministarstvu ekonomije u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: Podgorica, Rimski trg br.46, tel./fax: 020 482 300 ili e-mail: vesna.vujacic@mek.gov.me...Decenija obnove nezavisnosti Crne Gore

Nacionalni brend Crne Gore
Enegretska efikasnost u Crnoj Gori
Oli&Gas
Obnovljivi izvori energije
Nova uloga organizacije civilnog društva u implementaciji i monitoringu javnih politika na lokalnom nivou


Elektroprivreda Crne Gore Crnogorski elektroprenosni sistem
Crnogorski operator tržišta električne energije Rudnik uglja
Institut za crnu metalurgiju Poliex
Toščelik
Tara
Montenegro Bonus
m


NATO
ME4EUEU4ME
eUprava
Budi odgovoran
               Glas građana

mek

MEK

mek

World Trade Organization

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

ALA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

AOG

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

Aktuelnosti

24.03.2017.

Saopštenje: Konkretan početak stvaranja boljih uslova za privrednike

Saopštenje: Konkretan početak stvaranja boljih uslova za privrednike

U cilju stvaranja što povoljnijih uslova za privrednike, prvi korak jeste da saslušamo jedni druge, a drugi korak da Ministarstvo ekonomije kroz različite inicijative prema drugim insituticijama pokrene mogućnost unapređenja biznis ambijenta i poslovanja...

više...
23.03.2017.

Saopštenje: Završen Biznis karavan u Bijelom Polju: Podrška privrednicima unaprijeđena

Saopštenje: Završen Biznis karavan u Bijelom Polju: Podrška privrednicima unaprijeđena

Uredba o podsticanju direktnih investicija, koja za investiciju vrijednu 250.000 eura i 10 novozaposlenih obezbjeđuje direktnu pomoć od države u iznosu od 4.000 do 10.000 eura po zaposlenom, jedan je od Vladinih programa od izuzetnog značaja za Bijelo Polje...

više...
23.03.2017.

Najava: Ministarka ekonomije Dragica Sekulić u posjeti Opštini Berane

Najava: Ministarka ekonomije Dragica Sekulić u posjeti Opštini Berane

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić posjetiće sjutra (petak, 24. mart 2017) Opštinu Berane gdje će, zajedno sa predsjednikom Opštine Dragoslavom Šćekićem otvoriti Biznis karavan koji se održava u zgradi Opštine Berane sa početkom u 09:00 časova...

više...
23.03.2017.

Saopštenje: Otvoren Biznis karavan: U direktnoj komunikaciji sa privrednicima otkloniti barijere

Saopštenje: Otvoren Biznis karavan: U direktnoj komunikaciji sa privrednicima otkloniti barijere

Direktnom komunikacijom Ministarstva ekonomije i privrednika iz svih crnogorskih opština, privrednici će doći do informacija šta je to što Ministarstvo ekonomije nudi...

više...
23.03.2017.

Intervju Generalnog direktora Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača Jova Rabrenovića

Intervju Generalnog direktora Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača Jova Rabrenovića

Nedavno je održana treća Konferencija o nacionalnom brendiranju Crne Gore u Budvi u organizaciji Ministarstva ekonomije. Bilo je riječi o pozicioniranju Crne Gore u očima inostrane javnosti...

više...